Bezplatná telefonní čísla
tísňových volání


Zapamatuj si telefonní čísla, která mohou tobě nebo někomu jinému zachránit život, zdraví nebo majetek.

Tísňová telefonní čísla jsou bezplatná.

Na tísňová telefonní čísla se smí volat jen v případě nouze. Zneužití je trestné.

Národní čísla tísňová volání v Česku a na Slovensku


150

  hasičský záchranný sbor

Hasiči - 150

150 platí v Česku 150 platí na Slovensku

155

  zdravotnická záchranná služba

Záchranka - 155

155 platí v Česku 155 platí na Slovensku

158

  policie České republiky, policie Slovenské republiky

Policie - 158

158 platí v Česku 158 platí na Slovensku

156

  městská policie v Česku

Městská policie ČR - 156

156 platí v Česku

159

  městská policie na Slovensku

Městská policie SR - 159

159 platí na Slovensku

Evropské číslo tísňového volání

Pro Evropu platí jednotné tísňové telefonní číslo. Když ohlásíš problém, telefonní operátor se rozhodne, zda k tobě vyšle hasiče, záchranku nebo policii.


112

  hasiči, záchranka, policie

Hasiči, záchranka, policie - 112

112 platí po celé Evropě

Číslo 112 samozřejmě funguje i v Česku a na Slovensku.

Na jaké číslo máš volat - národní nebo evropské?

Národní číslo (150,155 atd.)

Bývá to rychlejší. V Česku se totiž linkou 112 dovoláš k hasičům, takže, že když potřebuješ policii nebo záchranku, musí hasiči hovor přepojit.

Evropské číslo 112

Co nahlásit?

Po skončení hovoru očekávej, že ti telefonní operátor zavolá, aby ověřil, že se nejedná o planý poplach.


A co když se něco stane tobě?


Kdyby se ti stala nehoda, záchranáři budou chtít dát vědět tvým rodičům.
Ale i když s sebou budeš mít mobilní telefon, nebudou vědět, komu mají zavolat.

Proto měj v telefonním seznamu svého mobilu jasně uvedenou osobu, které v případě nouze může zavolat policie, záchranná zdravotní služba, nebo hasiči.

Je to jednoduché a tvoji rodiče se tak mohou dozvědět, když se ti něco stane.

***** Optimalizováno pro rozlišení 800x600. *****
Jak zvládnout
nebezpečné situace?Domů - Ztracen(a) v přírodě - Ztracen(a) na dovolené - Při bouřce - Neznámý člověk - Orientace v terénu - KPZ - Telefonní čísla
Stáhni si - Napiš nám - Pro dospělé


Domů Ztracen(a) v přírodě Ztracen(a) na dovolené Při bouřce Neznámý člověk Orientace v terénu Krabička poslední záchrany Důležitá telefonní čísla

Upozornění