Co když se ztratím v přírodě?
část 2


Přečti si tento návod a nauč se několik užitečných věcí.
Když pak zjistíš, že jsi se ztratil(a), budeš si s tím umět poradit.

  1. Neboj se!

  2. Zastav se...

  3. Zůstaň na místě!

  4. Udělej si přístřeší

  5. Dej o sobě vědět

  6. Potřebuješ vodu

  7. Improvizuj

  8. Není to těžké

  9. Buď vybaven(a)

Neboj se!

Právě teď ti nehrozí žádné nebezpečí.

Obejmi strom a mluv na něj

V noci

Tvůj strach je způsoben hlavně přílišnou představivostí.
Zvuky v noční přírodě mohou být neznámé, ale žádný z nich ti nechce nijak ublížit.
Když poblíž slyšíš nějaké zvuky,

Jestliže je to zvíře, uteče. Jestli ten hluk dělají pátrači, jsi nalezen(a).


Nahoru

2. Zastav se...

V každé mimořádné situaci je rozhodující, aby ses nejprve zastavil(a).

Zastav se.

Nejdřív mysli a pak teprve dělej.

Pozoruj.

Rozhodni se, co uděláš.

Pak postupuj podle svého plánu.


Neboj se, dostaneš se z toho!

Nahoru

3. Zůstaň na místě!

Nikam nechoď, zůstaň tam, kde jsi! Je to to nejdůležitější.

Jakmile se zjistí, že ses ztratil(a), okamžitě po tobě začne pátrat mnoho dobrovolníků i profesionálních pátračů a záchranářů.

Jediné, co musíš udělat, je zůstat v bezpečí a zůstat na místě – a oni tě najdou.

Nahoru

4. Udělej si přístřeší

Přístřeší je základní nutností. Vedro i zima tě velmi rychle mohou zbavit síly. Když je vítr, déšť, sníh nebo jiné nevlídné počasí, je to horší.

Zůstaň na místě

Nehledej dokonalejší, lepší místo. Využij to, co můžeš najít právě tam, kde jsi.

Tvoje přístřeší může být jednoduché, například můžeš sedět pod větvemi velkého stromu nebo pod skalním převisem.

Sedni si na něco, co tě bude chránit od studené země

Když je zima nebo mokro

Sedni si do sucha.

Když je horko a pálí slunce

Schovej se do stínu.

Dobré přístřeší - pytel na odpadky

Užitečný odpadkový pytel

Velmi účinným, levným a skladným nouzovým přístřeším je velký pytel na odpadky (nejlépe nějaké zářivé barvy, aby byl dobře vidět, ale bude stačit jakýkoliv) nebo pláštěnka, která se ti vejde do kapsy.

Odpadkovým pytlem se zakryješ a udržíš teplo uvnitř, zatímco špatné počasí zůstane venku.

Když se vydáváš do přírody, vždy si s sebou jeden nebo dva pytle vezmi.

Jak to uděláš?

Když pálí slunce, můžeš pytel použít jako slunečník.


Jakmile si uděláš přístřeší, zůstaň v něm.

Jestli ve svém přístřeší nejsi dobře vidět, nech na viditelném místě značku (např. klacky nebo kameny), která ukazuje k tvému přístřeší.


Nahoru

5. Dej o sobě vědět

Čím lépe dokážeš na sebe upoutat pozornost, tím dřív tě někdo najde.

Píšťalka – aby tě slyšeli

Píšťalka je mnohem lepší než volání.Z domova odcházej vždy s píšťalkou!


Dej o sobě vědět - pískej Třikrát opakované pronikavé zapískání je univerzálním voláním o pomoc. Upoutá pozornost každého, kdo je na doslech.

I nejobyčejnější píšťalka pomůže, ale lepší je koupit si takovou, která bude slyšet opravdu daleko a budeš ji moci použít za každého počasí (podívej se do krabičky poslední záchrany).

Když nemáš píšťalku, můžeš hlasitě bouchat dvěma kameny o sebe nebo klackem či kamenem o suchý strom (ale dávej pozor, aby ses nezranil(a) nebo aby strom či větve na tebe nespadly).

Barevný šátek – aby tě viděli

Dej o sobě vědět - mávej šátkem Mávat něčím velkým barevným je mnohem účinnější než mávat jen rukama. Můžeš použít

Nemáš-li pro upoutání pozornosti nic jiného než ruce, mávej oběma rukama široce roztaženýma. Nechceš přece, aby si někdo myslel, že mu jen máváš na pozdrav.
Vždy s sebou nos barevný šátek!


Nápis na zemi – aby tě viděli ze vzduchu

Když sis odpočinul(a) a když je poblíž volné prostranství, napiš velké „X“ nebo „SOS“

Nápis na zemi musí být

Když přilétá letadlo nebo vrzulník, lehni si na zem, aby tě dobře viděli.

Když slyšíš vrtulník,

Nahoru

6. Potřebuješ vodu

Protože nebude dlouho trvat, než tě najdou, nebudeš asi trpět hladem, ale vodu potřebovat budeš.


Vždy s sebou měj láhev vody - aspoň malou!


Nejlepším místem na uložení vody je tvůj žaludek. Klidně vypij všechno, co máš.

Dokud máš vodu,

Když nemáš vodu,

Vodu, kterou najdeš, je nejlepší před pitím vyčistit.

Přesto se můžeš napít z potoka nebo z pramene, jestliže voda vypadá čistá.

Nejez sníh – jen by tě ochladil.

Nahoru

7. Improvizuj

Improvizace je důležitou součástí umění přežít. Je to schopnost používat věci k jinému účelu, než pro který byly původně vytvořeny.

Není důležité, k čemu věci původně byly, ale na co mohou být použity.

Můžeš využít svoje osobní věci i všechno, co máš kolem sebe. S trochou přemýšlení a snahy si můžeš vyrobit vše, co k přežití potřebuješ.

Zapamatuj si pět pravidel improvizace:

Nahoru

8. Není to těžké

Napiš, kam a kudy půjdeš a kdy se asi vrátíš.

Vždy dej někomu dospělému vědět, kam jdeš a kdy se vrátíš.

Příroda pro tebe není nebezpečná, když nepodlehneš panice a budeš si pamatovat tyto základní znalosti přežití.

Zvládnout neočekávaný pobyt v přírodě není těžké, když máš všech pět pohromadě. Až přijde ráno, možná uvidíš, kudy máš jít. A když ne, tak si udělej pohodlí a počkej, až tě někdo najde.


Takovéto neočekávané situace vyřešíš mnohem snáz, když:
jsi počítal(a) s možností, že se někdy do této situace můžeš dostat,
a máš znalosti a nosíš s sebou pár užitečných věcí.


Ať je tvoje situace jakkoli nepříznivá, můžeš si být jist(a), že jiní už přežili mnohem horší potíže a měli k dispozici mnohem méně věcí než ty.

Nahoru

9. Buď vybaven(a)

Několik užitečných věcí, které nejsou drahé a snadno se vejdou do kapes, ti pomůže, aby tě brzo našli a aby tvůj nepředvídaný pobyt v přírodě byl mnohem příjemnější. Může se ti to pak i líbit.

Dvě další věci jsou velmi užitečné a patří k základnímu vybavení zkušených zálesáků. Musíš s nimi ale umět správně a bezpečně zacházet. Jakmile se to naučíš, vždy si je do přírody vezmi s sebou.

Buď vybaven(a)


A jestli chceš mít opravdu všechno, co ti usnadní život, udělej si
krabičku poslední záchrany.


***** Optimalizováno pro rozlišení 800x600. *****
Jak zvládnout
nebezpečné situace?

Stáhni si


Napiš nám


Pro dospělé

Domů - Jak se neztratit v přírodě - Co když se ztratím 1 - Co když se ztratím 2 - Omalovánka - Ztracen(a) na dovolené - Při bouřce - Neznámý člověk - Orientace v terénu - KPZ - Telefonní čísla                                                                                                        Stáhni si - Napiš nám - Pro dospělé

Domů Ztracen(a) v přírodě Jak se neztratit v přírodě Co když se ztratím 1 Co když se ztratím 2 Omalovánka Ztracen(a) na dovolené Při bouřce Neznámý člověk Orientace v terénu Krabička poslední záchrany Důležitá telefonní čísla

Upozornění