Jak si poradit v nebezpečných situacích?
odmítnutí odpovědnosti, prameny

Do přírody a pro přežití vybírejte a používejte vybavení a používejte znalosti na svoji vlastní odpovědnost!

Odmítnutí odpovědnosti

Autor a provozovatel těchto stránek, jakož kdokoli, jehož informace je na těchto internetových stránkách uvedena nebo se zde na ni odkazuje, nemůže zaručit, že používání jakéhokoli vybavení, výrobku, technik či znalostí, na něž se zde odkazuje, jež jsou zde propagovány nebo hodnoceny, je bezpečné. Každé doporučení nebo propagace je výhradně autorovým názorem na jejich efektivitu a bezpečnost, pokud jsou používány k účelu, k němuž byly zamýšleny, a v souladu s pravidly jejich bezpečného používání a pokud možno podle instrukcí poskytnutých výrobcem či prodejcem. Některé survivalové a outdoorové vybavení a výrobky, jako například (avšak nejen) nože, jsou ve své podstatě nebezpečné a mohou způsobit zranění, zmrzačení nebo smrt i při správném používání. Jakákoli situace přežití je ve své podstatě nebezpečná a může vyústit ve zranění, zmrzačení či smrt vaši nebo ostatních přeživších. Schválení nebo doporučení jakéhokoli vybavení, výrobku, služeb, technik či znalostí nezakládá nárok na záruku, že vybavení, výrobky, služby, techniky či znalosti budou fungovat v případě potřeby v situaci přežití.
Jakékoli využití či zneužití informací uvedených na těchto internetových stránkách je zcela na Vaše vlastní nebezpečí.

Použité prameny

Texty sestavil autor s využitím textů a se svolením Královské kanadské jízdní policie a s využitím textů zejména na Equipped to survive a v mnoha dalších zdrojích.
Omalovánka je publikována s laskavým svolením Královské kanadské jízdní policie.
Další využití a publikování textů i obrázků uvedených na těchto stránkách je povoleno za podmínky uvedení zdroje(ů).

Zavřít okno